délka školení

rozsah služeb    

Druh obsluhy typ výcviku* délka trvání  
       
strojník stavebních strojů:

zemní stroje: rýpadla, nakladače, dozery, grejdry, skrejpry, truboukladače, válce, kompresory, vrtné soupravy, stroje pro zakládání, elektrocentrály, finišéry, obalovny

Z

R

Z (2 skupiny)

8 dnů

3 dny

8 dnů

 
beton: betonárny Z 8 dnů  
            přepravníky, čerpadla betonové směsi Z 3 dny  
řidič motorových vozíků Z 2 dny  
u všech druhů obsluhy (dle počtu uchazečů) O 1 den  
*)    Z- základní kurz   R- rozšiřovací kurz   O- opakovací školení