délka školení

rozsah služeb    

Druh obsluhy typ výcviku* délka trvání  
řidič z povolání (průkaz profesní způsobilosti řidiče) O 1 den  
řidič z povolání O 35 hodin**  
řidič referent (dle počtu uchazečů)   1 den  
strojník stavebních strojů:

zemní stroje: rýpadla, nakladače, dozery, grejdry, skrejpry, truboukladače, válce, kompresory, vrtné soupravy, stroje pro zakládání, elektrocentrály, finišéry, obalovny

Z

R

Z (2 skupiny)

8 dnů

3 dny

8 dnů

 
beton: betonárny Z 8 dnů  
            přepravníky, čerpadla betonové směsi Z 3 dny  
napínací a injektážní zařízení Z 5 dnů  
jeřábník Z 2 dny  
vazač Z 1 den  
práce ve výškách Z, O 1 den  
obsluhovatel pohyblivých prac. plošin Z 2 dny  
obsluhovatel tlakových nádob Z 1 den  
řidič motorových vozíků Z 2 dny  
obsluha ručních motorových řetězových pil Z 2 dny  
pracovník kontroly ručních motorových řetězových pil Z 1 den  
vstřelovač Z 1 den  
lešenář (rozsah podle počtu konstrukcí) trubkové, dílcové, stavební ploš. výtahy Z 2 dny  
u všech druhů obsluhy (dle počtu uchazečů) O 1 den  
*)    Z- základní kurz   R- rozšiřovací kurz   O- opakovací školení
**)    týká se řidičů, kteří získali řidičské oprávnění skupiny C nejpozději v září 2009 respektive skupinu D v září 2008 nebo mají staré osvědčení profesní způsobilosti řidiče, které si nestačili v roce 2008 vyměnit